top of page

Volejbalová přípravka a mladší žákyně

Informace o volejbalové přípravce

  • Zahájení činnosti v září 2019

  • Pravidelné tréninky budou na 4. ZŠ v Mostě vždy v úterý od 16 do 17:30 pro přípravku a od 17:30 do 19:00 pro mladší žákyně. První trénink bude v úterý 10.9.2019.

  • Volejbalovou přípravku povedou 2 kvalifikovaní trenéři, předpokládá se dobrovolné zapojení rodičů do pozice asistent trenéra.

Cíl volejbalové přípravky:

  1. Vybavit děti uvedené věkové kategorie základními všeobecnými pohybovými a základními volejbalovými dovednostmi nezbytnými pro účast v soutěži žlutý mini volejbal

  2. Vybavit děti znalostmi pravidel a principu hry přehazovaná s cílem jejich využití v soutěži žlutý mini volejbal

  3. Vybavit děti komunikačními a socializačními dovednostmi potřebnými pro efektivní trénink a požadovaný úspěch v soutěžní činnosti

Obsah tréninků:

  1. rozvoj všeobecných pohybových dovedností se zaměřením na rychlost, obratnost a koordinaci za využití různého náčiní a nářadí, dominantně využití volejbalového míče, pohybové činnosti jednotlivce a pohybové činnosti ve skupinách formou zábavných her a soutěží, zařazení vybíjené jako primární herní činnosti s respektováním pravidel a nutnosti kolektivní spolupráce dětí

  2.  rozvoj volejbalových dovedností se zaměřením na činnosti s míčem v počátku ve smyslu Hoď a chyť, následně přechod k volejbalovému odbití vrchem a spodem, nácvik podání, zařazení průpravných her jako je vybíjená a přehazovaná. V jarní části účast v soutěžích barevného volejbalu.

Ostatní činnosti:

Ostatní činnosti jsou zejména motivačního charakteru a patří mezi ně např. účast na volejbalovém zápasu dospělých, pořádání zábavných tematických tréninků např. mikulášské zápolení, účast na letním soustředění apod.

 

Záměrem trenérů je připravit takové tréninky, které přinesou dětem radost z pohybu a budou motivovat je pro účast v soutěžích barevného volejbalu.

bottom of page